Palau de vidre

Lletra, música i arranjaments: Ebri Knight


Des del teu gran palau de vidre

sents de vegades espantat

com cauen aquells murs que et fan tan poderós

de premis i impunitat.


Amb els maons a les butxaques

descalços i davant dels tancs,

contesten els vostres abusos de poder

de ser més rics i més blancs.

 

Tant ens ofega aquesta hipocresia

que aquest aire no es pot respirar.

Tant t’has cregut aquestes mentides

que no et deixen veure-hi clar.

 

Mentre s’alçaven barricades

i cremaven aparadors,

creies que tot això no anava mai amb tu

però no tenies raó.


Poden comprar la pau uns dies,

pagar-los mil monedes d’or,

però aquesta ràbia ingovernable no té preu

i ara ja han perdut la por.

 

Tant ens ofega aquesta hipocresia...

 

I segueix girant la roda gegant

del racista disfressat de tolerant

el creies ben lluny

però el tens just al teu davant.